Ledare och Utmanare som vill vara funktionärer på Sjö 23

24 november, 2022 av Martin Dillman

 

https://www.sjo23.se/

Hej alla ledare och utmanare

 

Vi behöver funktionärer till SJÖ 23, sjöscoutlägret 22 – 29 juli nästa år i Blekinge.

Vissa funk kommer också att behöva vara med på förlägret och efterlägret som är några dagar före och efter själva lägret för att iordningställa respektive återställa.

Avgiften för funktionär är preliminärt 350 kronor.

 

Följande team behöver folk:

 

Programteamet.

Styr programverksamheten avseende bokning av båtar, besök på marinmuseet i Karlskrona olika besök hos t.ex. flottan, kustbevakning, överlevnadshajker, kanoting, segling större skutor, m.m.

 

Förläggning och landtransporter

Delar in deltagande kårer i byalag (även kallat fyrplatser)

Iordningställer tält för program, intendentur, mäss för funktionärer och fixar busstransporter för olika behov.

 

Intendentur

Håller kontakt med och beställer hem proviant från våra leverantörer och håller i l

ogistiken för intendentur.

Förrådshåller och delar ut till byarna enligt portionsberäkning och behov.

Håller ett mindre köksgäng till funktionärsmässen.

Lagar inte mat till hela lägret.

 

Hamn och Sjötransport

Tillhandahåller kaj- och ankringsplatser, låneflytvästar Märkning av båtar och besiktning före och efter lägret av lånade fartyg.

Ombesörjer Sjötransporter till ex.vis överlevnadshajker.

 

Ekonomibyrån

Handhar lägrets ekonomi och skickar ut fakturor till anmälda kårer samt betalar ut ersättning för olika utlägg och fakturor.

 

Anmälningsbyrån

Skickar ut /öppnar preliminäranmälan respektive definitivanmälan tar emot anmälningarna

 

PR och information

Håller websidan levande och uppdaterad, går ut med information till våra kårer runt om kring och skickar ut lägerbrev

 

 

Svara till info@sjo23.se

 Tala om var du vill vara.

 

 

God vind

Teddy

Alias

 

Björn Julius

Lägerchef SJÖ23

0702-98 16 68

signature_1705904068