Information om Corona 18 mars

18 mars, 2020 av Martin Dillman
Ledarna har diskuterat och tittat på folkhälsomyndighetens information och riskbedömning. Vi har också utgått från scouternas centrala rekommendation för lokala scoutmöten. Vi vänder oss inte till riskgrupp, vi är utomhus och vi har kortare än 2 timmars pass vilket är bedömt som förhållandevis låg risk. Vi kommer också se till att ha anpassade aktiviteter på det sättet att vi undviker nära kontakt så mycket som möjligt . Vi kommer försöka få tag på handsprit så vi kan hålla bra handhygien.
Efter detta har vi beslutat att köra på onsdagarna tills vi får ännu striktare anvisningar. Självklart gäller även för våra träffar att man inte ska gå om man har någon  symptom.
Det är såklart också upp till alla föräldrar att bedöma om man vill att barnen ska gå utifrån risksituation i familj och umgänge.